Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μ-Ω)

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μ-Ω)
Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
268