Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α-Λ)

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α-Λ) 
Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
267