Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ

id: 
1519

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή του της 29/10/2012, κατόπιν των δύο άγονων εκλογικών διαδικασιών και σε εφαρμογή της από 5/10/2012 απόφασής του, αποφάσισε η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ, να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 από 10.00 έως 16.00.

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018