Οι Πρυτανικές Αρχές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος

id: 
848

Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΟΠΑ

Οι Πρυτανικές Αρχές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνεται συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους αξιολογήσεων των Τμημάτων, τα οποία έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την πρώτη φάση της εσωτερικής τους αξιολόγησης με έμφαση στο διδακτικό και ερευνητικό τους έργο, καθώς και αξιολόγηση των κεντρικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική (Ιδρυματική) Έκθεση Αξιολόγησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Έκθεση συντάχθηκε από τους κ.κ Καθηγητές Ιωάννη Κατσουλάκο, Αικατερίνη Κυριαζίδου, Πέτρο

Δελλαπόρτα, και Αναστάσιο Ξεπαπαδέα, μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Η Έκθεση βασίστηκε σε στοιχεία και κείμενα που εδόθησαν εκ μέρους των Προέδρων των επιμέρους

Τμημάτων.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π του Οικονομικού Πανεπιστημίου αποτελείται από τους κ.κ:

  • Ιωάννη Σ. Κατσουλάκο, Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
  • Αικατερίνη Κυριαζίδου, Καθηγήτρια - Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  • Πέτρο Δελλαπόρτα, Καθηγητή - Τμήμα Στατιστικής
  • Αναστάσιο Ξεπαπαδέα, Καθηγητή - Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  • Ζαφειρώ Γιαμαλάκη, Διοικητική Υπάλληλο - Τμήμα Στατιστικής (εκλεγμένο μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π στις 1.10.2009 - κοινός εκπρόσωπος λοιπού επιστημονικού & διοικητικού προσωπικού)
  • Σοφία Φουντά, εκπρόσωπο μεταπτυχιακών φοιτητών (εκλεγμένο μέλος στις 25.11.2009)

Πλήρες κείμενο Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης