Οδηγίες για το Turnitin

Το Turnitin είναι ένα λογισμικό ανίχνευσης αντιγραφής και λογοκλοπής ακαδημαϊκών εργασιών. Χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 10.000 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε 135 χώρες παγκοσμίως και δίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να επαληθεύουν την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία των εργασιών των φοιτητών τους.

Ο καθηγητής ανεβάζει τις εργασίες των φοιτητών του στο Turnitin και το εργαλείο συγκρίνει το περιεχόμενο αυτών των εργασιών με άλλες πηγές μέσα στη βάση δεδομένων του. Η βάση δεδομένων του Turnitin περιέχει πάνω από 45 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες, 400 εκατομμύρια εργασίες φοιτητών και 130 εκατομμύρια άρθρα από 110 χιλιάδες επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Για κάθε εργασία το εργαλείο δίνει ένα ποσοστό ταυτοποίησης του περιεχομένου με άλλες ήδη δημοσιευμένες πηγές. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον καθηγητή να εξετάζει κατά πόσο το κείμενο που έχει επισημανθεί, αποτελεί κοινή γνώση ή αποτέλεσμα λογοκλοπής.

Τελευταία ενημέρωση: 03-09-2019