Οδηγίες για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του Συστήματος ΖΕΥΣ

id: 
1533

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ακόλουθο αρχείο αφορά στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του Συστήματος ΖΕΥΣ.

Οδηγίες

Από την Εφορευτική Επιτροπή

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018