Νέα μέλη ΔΕΠ στο ΟΠΑ. Οι κ.κ. Α. Παπαλεξανδρής, Ε. Τσιώνας, Ν. Τοπάλογλου, Ε. Κρητικός και Α. Ζαρκάδα ορκίστηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα ως Λέκτορας, Καθηγητής, Επίκ. Καθηγητής, Λέκτορας και Επίκ. Καθηγήτρια, αντίστοιχα

id: 
1010

CVphotoΟ κ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ως Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων και

Επιχειρησιακών Λειτουργιών" στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Imperial College of Science Technology and Medicine του Λονδίνου (M. Eng, 1999)

και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακά στις Επιστήμες των Αποφάσεων (MSc) από το ΟΠΑ (2000). Είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλο σπουδών από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ (2007). Τα ερευνητικά του

ενδιαφέροντα αφορούν στη Στρατηγική και Διοίκηση της απόδοσης των επιχειρήσεων. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών: Long Range Planning και European Management Journal.

Άρθρα του έχουν, επίσης, παρουσιαστεί σε συνέδρια όπως το Academy of Management, το IEEE-International Engineering Management Conference, το European Group of Organization Studies (EGOS) και το Eastern Academy of Management (EAM).

 

CVphotoΟ κ. Ευθύμιος Τσιώνας ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ως Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Οικονομετρία" στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2000 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα και στη συνέχεια Αναπληρωτής Καθηγητής (2008).

Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ με ειδίκευση στην Οικονομική Ανάλυση (1987), καθώς και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα Οικονομικά με ειδίκευση στην Οικονομική Στατιστική & Οικονομετρία από

το ίδιο Τμήμα (1989). Είναι κάτοχος M.Sc. στα Μαθηματικά από το University of Minnesota (1992) και Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών (Ph.D.) από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1994). Η έρευνά του είναι στα πεδία της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης

Οικονομετρίας (με έμφαση στην Ανάλυση κατά Bayes). Έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις και περίπου 1.100 αναφορές σε διεθνή περιοδικά με κριτές, μεταξύ των οποίων: Review of Economic Studies, Journal of the American Statistical

Association, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Econometrics Journal, Journal of Development Economics, Oxford Bulletin of Economic and Statistics, Advances in Econometrics κ.λ.π.

 

CVphotoΟ κ. Νικόλαος Τοπάλογλου ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ως Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο

"Χρηματοοικονομική" στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2006 υπηρετούσε ως Λέκτορας στο ίδιο Τμήμα. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη

Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2004), Μεταπτυχιακού Τίτλου στις Επιστήμες των Αποφάσεων από το ΟΠΑ (2000), Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Paris IX Dauphine (1998),

Πτυχίου Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Πολυτεχνείο Κρήτης (1997). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στα Χρηματοοικονομικά, τις Διεθνείς Επενδύσεις, την Τιμολόγηση Παραγώγων, τη Θεωρία Χαρτοφυλακίου,

και στην Ανάπτυξη Στοχαστικών Μαθηματικών Μοντέλων Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές τους σε Χρηματοοικονομικά Προβλήματα. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως: Journal of Banking and Finance,

European Journal Of Operations Research, Handbook of Financial Engineering, Journal of Business and Economic Statistics, κ.α.

 

CVphotoΟ κ. Εμμανουήλ Κρητικός ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ως Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρησιακή Έρευνα και

Πληροφοριακά Συστήματα" στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού και

μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Κατέχει Διδακτορικό από το Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του ΟΠΑ (1998) και υπηρετούσε επί χρόνια ως ΠΔ 407 στο Τμήμα Διοικητικής

Επιστήμης και Τεχνολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης, στα Logistics, στον Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων, στις Ευρετικές και Μεταευρετικές Μεθόδους,

τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, στα Μαθηματικά και στις καινοτόμες μεθόδους επίλυσης του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων. Οι εργασίες του έχουν δημοσιευθεί

σε σημαντικά ακαδημαϊκά επιστημονικά περιοδικά, όπως: Journal of the Operational Research Society, OMEGA-The International Journal of Management Science, International Transactions in Operational Research, Applied Economics,

Operational Research, International Journal of Production Economics.

 

CVphotoΗ κα Άννα Ζαρκάδα ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ως Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ"

στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πτυχίο από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ (1988), Πτυχίο M.Sc. (by research)

στο Διεθνές Μάρκετινγκ από το University of Manchester (1993) και Ph.D. στο Μάρκετινγκ από το Queensland University of Technology (1998). Οι εργασίες της πάνω σε θέματα Διεθνούς Μάρκετινγκ και πωλήσεων (με έμφαση στις

αγορές της Αυστραλίας, Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Ινδονησίας, και Ρωσίας), καταναλωτικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, και ηθικής του B2B και B2G Μάρκετινγκ έχουν παρουσιαστεί σε 50 δημοσιεύσεις σε

αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές. Τρεις από αυτές έχουν βραβευτεί από το International Journal of Retail and Distribution Management, την

Australia and New Zealand International Business Academy και την American Marketing Association. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον καταναλωτικό εθνοκεντρισμό σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, και τις

πολιτικές σηματοποίησης (branding) και τιμών (pricing).

 

Τους συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!