Νέα Επιτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών! Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του στα Καλύτερα Διεθνώς σύμφωνα με τη διεθνή λίστα Eduniversal

id: 
2260

Νέα Επιτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών!

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του στα Καλύτερα Διεθνώς

Σε συνέχεια της διάκρισης του Πανεπιστημίου μας στην 47η θέση μεταξύ των καλύτερων Business Schools της Δυτικής Ευρώπης από τη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal και έπειτα από την κατάταξη στην 51η θέση μεταξύ των Ιδρυμάτων που προσφέρουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων πλήρους φοίτησης (full-time MBA) από τη λίστα Quacquarelli Symonds (QS), άλλη μία σημαντική διάκριση έρχεται να προστεθεί στα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου μας.

Σύμφωνα με τη διεθνή λίστα Eduniversal, ανακοινώθηκαν και για φέτος τα καλύτερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανά επιστημονικό τομέα, όπου το ΟΠΑ κατέλαβε και πάλι κορυφαίες θέσεις. Εκ των συνολικά 12.000 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που αρχικά εξετάστηκαν, επιλέχθηκαν 4.000, τα οποία στη συνέχεια κατατάχθηκαν, ανά ειδικότερη επιστημονική κατεύθυνση, με βάση κριτήρια, όπως η φήμη του Προγράμματος σε φοιτητές, ερευνητές και στην αγορά, οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, δώδεκα (12) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ κατέλαβαν εξαιρετικά υψηλές θέσεις στα καλύτερα του ειδικότερου επιστημονικού τους τομέα, βελτιώνοντας την κατάταξή τους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις φετινές και περυσινές κατατάξεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ.

Κατάταξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 2013-2014
TOP 50
Παγκόσμια Κατάταξη
Global ranking
Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 8η θέση
Arts and Cultural Management
14η θέση
Arts and Cultural Management
TOP 100
Παγκόσμια Κατάταξη
Global ranking
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 30η θέση
E-Business
30η θέση
E-Business
Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις (μερικής φοίτησης) 51η θέση
Financial Markets
95η θέση
Financial Markets
TOP 200
Κατάταξη στη Δυτική Ευρώπη
Regional ranking within the 9 geographical zones
Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business Administration International - MBA International) 12η θέση
International Management
13η θέση
International Management
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 13η θέση
Human Resources Management
13η θέση
Human Resources Management
Διοίκησης Υπηρεσιών 15η θέση
General Management
Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης 17η θέση
Public Administration / Management
23η θέση
Public Administration / Management
Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (πλήρους φοίτησης) 20η θέση
MBA full time
Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
Επιστήμης των Υπολογιστών 21η θέση
Information Systems Management
Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (πλήρους φοίτησης) 22η θέση
Marketing
46η θέση
Marketing
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 30η θέση
Accounting and Auditing
35ηθέση
Accounting and Auditing
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (πλήρους φοίτησης) 31η θέση
Communications
Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) 33η θέση
Executive MBA & MBA part time
Μη συμμετοχή στη λίστα κατάταξης
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (πλήρους φοίτησης) 37η θέση
Economics
44η θέση
Economics


Τα πλήρη αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.best-masters.com.