Μη πραγματοποίηση των επαναληπτικών εκλογών της 29ης/10/2012 για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ

id: 
1517

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Εφορευτική Επιτροπή για την Ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνεται η μη πραγματοποίηση των επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη των Καθηγητών - Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, που επρόκειτο να διενεργηθούν σήμερα Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00 - 16:00.

Ο λόγος της μη πραγματοποίησης είναι ότι τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής παρεμποδίστηκαν να εισέλθουν στην αίθουσα της ψηφοφορίας που είχε οριστεί.

 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

 

          Γεώργιος Βενιέρης
                Καθηγητής

Τελευταία ενημέρωση: 06-11-2017