Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σε Συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια

Οι αυξανόμενες ανάγκες της Οικονομίας και της Διοίκησης σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου προκάλεσαν σημαντική αύξηση της ζήτησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Για το λόγο αυτό, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με άλλα Πανεπιστήμια της χώρας και μοιράζεται τη μακροχρόνια εμπειρία του στον τομέα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Η συνεργασία αυτή συμβάλει στην από κοινού αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της χώρας σε σημαντικούς τομείς, όπως της Τεχνολογίας και των Θετικών Επιστημών.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια είναι τα ακόλουθα:

Τελευταία ενημέρωση: 20-03-2019