Λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 3 ως και 21 Αυγούστου 2015

id: 
2419

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 3 έως και 21 Αυγούστου 2015

Κατά το διάστημα από 3 Αυγούστου έως και 21 Αυγούστου 2015 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.

Κατά τα διαστήματα από 3 Αυγούστου έως 7 Αυγούστου 2015 και από 17 έως και 21 Αυγούστου 2015 θα λειτουργούν μόνο:

  • Το Θυρωρείο και το Γραφείο Πρωτοκόλλου, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-16:00, με προσωπικό ασφαλείας. Η αλληλογραφία θα παραλαμβάνεται από το ταχυδρομείο, χωρίς όμως να γίνεται διανομή στους αποδέκτες.
  • Η πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου θα είναι δυνατή από τις 9:00 έως τις 16:00.

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και Σάββατο 15 Αυγούστου 2015 το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό λόγω τεχνικών εργασιών και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στους χώρους του.

Κατά το διάστημα από Σάββατο 1 Αυγούστου έως και Σάββατο 22 Αυγούστου 2015 το Πανεπιστήμιο θα παραμένει κλειστό τα Σάββατα και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στους χώρους του.

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο θα λειτουργεί κανονικά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]