Λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από Σάββατο 30 Ιουλίου έως και Σάββατο 20 Αυγούστου 2016

id: 
2785

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

από Σάββατο 30 Ιουλίου έως και Σάββατο 20 Αυγούστου 2016

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 1 Αυγούστου έως και Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.

Κατά τα διαστήματα από Δευτέρα 1 Αυγούστου έως και Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016 και από Δευτέρα 8 Αυγούστου έως και Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 θα λειτουργούν μόνο:

  • Το Θυρωρείο και το Γραφείο Πρωτοκόλλου, από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-16:00, με προσωπικό ασφαλείας. Η αλληλογραφία θα παραλαμβάνεται από το ταχυδρομείο, χωρίς όμως να γίνεται διανομή στους αποδέκτες.
  • Η πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου θα είναι δυνατή από τις 8:00 έως τις 16:00, αποκλειστικά από την είσοδο επί της οδού Αντωνιάδου.

Κατά το διάστημα από Τρίτη 16 Αυγούστου έως και Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό λόγω τεχνικών εργασιών και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στους χώρους του.

Κατά το διάστημα από Σάββατο 30 Ιουλίου έως και Σάββατο 20 Αυγούστου 2016 το Πανεπιστήμιο θα παραμένει κλειστό τα Σάββατα και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στους χώρους του.

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο θα λειτουργεί κανονικά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]