Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

id: 
2364

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Η Συνέλευση του Τμήματος (8η συνεδρίαση/20-5-2015) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα:

  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

  • Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα
  • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Η κατάταξη γίνεται στο Α' εξάμηνο σε όλες τις περιπτώσεις. Στους επιτυχόντες θα αναγνωριστούν τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται με την Φ1/192329/Β3-16-12-2013 Υπουργική Απόφαση, σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Δεδομένου ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ο αριθμός των εισακτέων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, δεν μπορεί να καθοριστεί ο απόλυτος αριθμός κατατασσόμενων πτυχιούχων.

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2015, συνυποβάλλοντας τα εξής:

  • Αντίγραφο Πτυχίου

  • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής

 

Από τη Γραμματεία
Αθήνα, 21 Μαΐου 2015

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]