Κατάθεση προσφορών για την κάλυψη εξόδων έργων κανονικού ρεπερτορίου της θεατρικής ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Κατάθεση προσφορών για την κάλυψη εξόδων έργων κανονικού ρεπερτορίου της θεατρικής ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Ανακοινώνεται με την με αρ. πρωτ. 2128/6/2016-2017/3.5 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ006040775 2017-04-07 με τίτλο «Αίτημα θεατρικής ομάδας ΟΠΑ για την κάλυψη εξόδων έργων κανονικού ρεπερτορίου», το Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την:

  1. Προμήθεια θεατρικών καλλυντικών απαραίτητων για τις παραστάσεις της θεατρικής ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ οικονομικού έτους 2017 μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  2. Προμήθεια και εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού, 300 έγχρωμα προγράμματα (τετραχρωμία) μεγέθους Α4 μπρος πίσω με δίπλωση στη μέση και βάρους 210γρ. σε velvet χαρτί και 200 αφίσες Α3 έγχρωμες αφίσες βάρους 120γρ, απαραίτητου για τις παραστάσεις της θεατρικής ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ οικονομικού έτους 2017 μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  3. Προμήθεια 10 σκηνικών και μίσθωση 30 κοστουμιών απαραίτητων για τις παραστάσεις της θεατρικής ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ οικονομικού έτους 2017 μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  4. Μίσθωση θεάτρου απαραίτητου για τις παραστάσεις της θεατρικής ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ οικονομικού έτους 2017 μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  5. Κάλυψη εξόδων μεταφοράς για την συμμετοχή της θεατρικής ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ στο 14ο Φεστιβάλ Πανελλήνιου Συλλόγου Ερασιτεχνικού Φοιτητικού Θεάτρου που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον μήνα Μάιο 2017 μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.
 

ID: 
159

Τελευταία ενημέρωση: 10-04-2017