Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Σπουδών "Cultural Heritage Marketing for Sustainable Tourism"

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη» που ανήκει στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δημιουργούν το καλοκαιρινό Πρόγραμμα Σπουδών (Summer School) με τίτλο "Cultural Heritage Marketing for Sustainable Tourism" που απευθύνεται σε φοιτητές ξένων Πανεπιστημίων. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή για τη χώρα μας, το Πρόγραμμα εστιάζει στο πώς η τεράστια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανάδειξή της ως έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της χρήσης σύγχρονων εργαλείων και στρατηγικών μάρκετινγκ.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο εβδομάδες και βασίζεται σε μια σειρά εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών όπως διαλέξεις, ομιλίες από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, καθώς και βιωματικές εμπειρίες για τους συμμετέχοντες μέσω της επίσκεψής τους σε οργανισμούς και περιοχές με ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον (π.χ., μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ήντουνας. Η εκτεταμένη εμπειρία των δύο οργανισμών σε θέματα εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τις υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και τη στήριξη του όλου εγχειρήματος από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγγυώνται και διασφαλίζουν την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ενώ παράλληλα συντελούν στην ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:http://kek.aueb.gr/course/cultural-heritage-marketing/.

id: 
2734
ID: 
2292

Τελευταία ενημέρωση: 15-08-2016