Ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ηγετικής Ευφυΐας από το Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ

id: 
121