Η Μονάδα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ καλεί όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας 2011

id: 
1023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2011

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2011 διοργανώνεται για πρώτη φορά από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΟΠΑ.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έχει ως σκοπό την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μέσα από την παροχή υποστήριξης και υλικού, καθώς και τη διάθεση

κατευθύνσεων προς τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης και προς τους φορείς υποστήριξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι σημαντική, γιατί κάθε ομάδα που θα προκριθεί θα έχει την ευκαιρία να λάβει:

  • εποικοδομητική κριτική για την ιδέα της από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικά στελέχη &
  • βοήθεια στην οργάνωση και τεκμηρίωση της πρότασής της

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες το πολύ τριών ατόμων,

ένα μέλος εκ των οποίων θα είναι ο εκπρόσωπος της ομάδας. Όταν συσταθούν οι ομάδες θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας το αρχείο του

Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Αναζητούμε επιχειρηματικές ιδέες που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Ιδέες για ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων (Γενική κατεύθυνση)
  • Επιχειρηματικές ιδέες στο πλαίσιο της πράσινης επιχειρηματικότητας
  • Επιχειρηματικές ιδέες στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • Επιχειρηματικές ιδέες για ηλεκτρονικό επιχειρείν

Ως προθεσμία υποβολής της Επιχειρηματικής Ιδέας ορίζεται η 28η Μαρτίου 2011.

Στο 1ο στάδιο του Διαγωνισμού οι φοιτητές υποβάλλουν σε ομάδες ή μεμονωμένα την Επιχειρηματική τους Ιδέα, η οποία θα υποβληθεί σε αξιολόγηση. Στο 2ο στάδιο του Διαγωνισμού προκρίνονται οι 20 ομάδες με την

καλύτερη αξιολόγηση. Μετά από αξιολόγηση, τα τέσσερα καλύτερα Επιχειρηματικά Σχέδια θα βραβευθούν με χρηματικό έπαθλο σε Εκδήλωση Απονομής των βραβείων, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

http://www.mke.aueb.gr

 

Ο Διαγωνισμός οργανώνεται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΟΠΑ.

Το Έργο «ΔΑΣΤΑ» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)

και από εθνικούς πόρους.