Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2014-15 λήγει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

id: 
2209

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα λήξει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014.

Επισημαίνεται ότι φοιτητές που δεν υποβάλουν δήλωση δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (κανονικές και επαναληπτικές) και ότι υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση δήλωσης και παραλαβής συγγράμματος σε μάθημα που δεν έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι προβλέπονται κυρώσεις για φοιτητές που δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων για δύο συνεχόμενα εξάμηνα (Ν. 4009/2011, άρθρο 33, παρ. 2).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]