Η Επ. Καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου διακρίνεται για την εκπαιδευτική δράση «Οικοδομώντας "Κοινότητες" μέσα από την Εκπαίδευση»

id: 
2660

Η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ κυρία Ειρήνη Νικάνδρου έλαβε χάλκινη διάκριση στην κατηγορία «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη» (Training and Development) των Βραβείων HR Excellence Awards 2015 για την εκπαιδευτική δράση «Οικοδομώντας "Κοινότητες" μέσα από την Εκπαίδευση».

Όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο της στην ΟΠΑ NEWS (τεύχος Μαρτίου, σελ. 6, Στήλη Απόψεις) «Τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας θέλουν το νέο άτομο ενεργό, έτοιμο να αποκτά συνεχώς γνώσεις, να προσαρμόζεται, να γνωρίζει σε βάθος τον εαυτό του και να χτίζει δίκτυα και σχέσεις ποιότητας. Εμείς, ως δάσκαλοι, καλούμαστε να ενσωματώνουμε στη διδασκαλία μας μεθόδους που θα αναπτύσσουν τους φοιτητές μας πολύπλευρα σ' αυτές τις κατευθύνσεις».

«Η καινοτομία του εκπαιδευτικού έργου συνίσταται στο γεγονός ότι δημιουργεί "κοινότητες"» σύμφωνα με την κυρία Νικάνδρου. Συγκεκριμένα, στην εκπαιδευτική δράση, η οποία εντάσσεται στο μάθημα «Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», συμμετείχαν 82 πρωτοετείς φοιτητές, 11 δευτεροετείς ως ομαδάρχες-συντονιστές, 19 πολύ μικρές επιχειρήσεις και 13 στελέχη επιχειρήσεων. Οι πρωτοετείς εργάστηκαν σε ομάδες υπό τον συντονισμό των δευτεροετών φοιτητών και την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών, την οποία προσέφεραν τόσο σε άλλους φοιτητές όσο και σε μικρές επιχειρήσεις. Έτσι, η δράση συνέβαλε α) στην εξωστρέφεια του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, φέρνοντας κοντά φοιτητές, μικρές επιχειρήσεις και στελέχη επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία, β) στην καινοτομία, δημιουργώντας «κοινότητες-σχέσεις ποιότητας» μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο, και γ) στην αριστεία, βελτιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών.

Τα HR Excellence Awards (HREA) διοργανώθηκαν για τρίτη φορά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ειμαδ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Ο θεσμός των HREA επιδιώκει να ενθαρρύνει και να στηρίζει έμπρακτα, όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού, οριοθετώντας το πλαίσιο μέσω του οποίου θα εντοπίζονται, θα αναδεικνύονται, θα δημοσιοποιούνται και θα επιβραβεύονται επιτυχημένες πρακτικές.