Η διεθνής λίστα κατάταξης The World University Rankings, Times Higher Education επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία του ΟΠΑ

id: 
2820

Η διεθνής λίστα κατάταξης The World University Rankings, Times Higher Education, κατέταξε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ των θέσεων 501-600 για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Το προηγούμενο έτος, το ΟΠΑ είχε καταταχθεί μεταξύ των θέσεων 601-800. Η συγκεκριμένη λίστα κατάταξης, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες, που έχουν δει το φώς της δημοσιότητας, επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία του ΟΠΑ. Ταυτόχρονα, επιβραβεύουν και ενθαρρύνουν την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ, που επιχειρεί να αναδείξει διεθνώς το Ίδρυμα ως κέντρο αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only