Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων χορήγησης πτυχίου φοιτητών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

id: 
2335

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ANAKOINΩΣΗ

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιανουάριο 2015, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00-14.00, Παρασκευή 11.00-13.00).

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2015
Από τη Γραμματεία του Τμήματος