Ημερίδα με θέμα: "Εξέλιξη Γυναικών σε Θέσεις Ευθύνης. Εμπόδια και Καλές Πρακτικές στην Ελλάδα"

Ημερίδα με θέμα: "Εξέλιξη Γυναικών σε Θέσεις Ευθύνης. Εμπόδια και Καλές Πρακτικές στην Ελλάδα", ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Γυναικών Πανεπιστημιακών, Αμφ. Αντωνιάδου
ID: 
197