Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προπτυχιακών Φοιτητών - Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο)

id: 
2460

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προπτυχιακών Φοιτητών - Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο)

Ανακοινώνεται ότι από σήμερα Τρίτη 13/10/2015 όλοι οι φοιτητές του ΟΠΑ θα έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (http://academicid.minedu.gov.gr/) και Εύδοξος (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων - www.eudoxus.gr), με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την ενεργοποίηση των λογαριασμών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://uregister.aueb.gr, (η οποία εμφανίζεται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΟΠΑ / Γρήγορη Πρόσβαση) και η οποία παραμένει διαθέσιμη για όσους φοιτητές δεν έχουν ενεργοποιήσει τους λογαριασμούς τους ακόμη.

Επισημαίνεται ότι για τη χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class από νέους χρήστες, πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή χρήστη.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]