Επιτυχής έκβαση συνεργασίας με την Alpha Bank στο πλαίσιο του "Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών"<br>

id: 
2385

Tο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή έκβαση της συνεργασίας με την Alpha Bank στο πλαίσιο του "Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών".

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ υλοποίησε πρόσφατα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Alpha Bank προσφέροντας τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του να αποκτήσουν έμμισθη εργασιακή εμπειρία 3 έως 6 μηνών, δίπλα σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, συμβάλλοντας ενεργά στη διοικητική λειτουργία ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με διεθνή παρουσία.

Όλοι οι φοιτητές που πήραν μέρος απασχολήθηκαν στον Νομό Αττικής σε διάφορους τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα των φοιτητών που απασχολήθηκαν, ανανέωσαν τη σύμβαση εργασίας τους με την Τράπεζα μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΟΠΑ λειτούργησε προς όφελος τόσο της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου με γνώμονα την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτει ο Τραπεζικός Όμιλος, όσο και της Alpha Bank με τη στελέχωσή της με άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που προέρχεται από το ΟΠΑ.