Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015

id: 
2252

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4283/2014 και την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4316/2013, για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015, στην οποία θα εξεταστούν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, ισχύουν τα εξής:

  1. Οι φοιτητές από 23ο εξάμηνο και άνω (εισακτέοι από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και προγενέστερα), οι οποίοι συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012−2013 και 2013−2014, δικαιούνται να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουάριου 2015.
  2. Όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, δικαιούνται να εξεταστούν μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα, δηλαδή σε όλα τα μαθήματα, τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι φοιτητές όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 σε μαθήματα πέραν εκείνων που έχουν ήδη δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο, να τα δηλώσουν, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας, http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, από 10/1/2015 έως 18/1/2015.

Προσοχή! Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν θα μπορούν να γίνουν αλλαγές.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]