Ενημέρωση για την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας 2010-2011 (ΠΕΒΕ 3) και προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν

id: 
1008

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υποβλήθηκε και φέτος υψηλός αριθμός ερευνητικών προτάσεων (63 προτάσεις). Προκειμένου να εξασφαλιστούν δύο αξιολογήσεις σε κάθε πρόταση χρειάστηκε να επικοινωνήσουμε με

398 εξωτερικούς αξιολογητές. Εξ' αυτών χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 121 αξιολογητές, εκ των οποίων μόνον δυο προέρχονται από Πανεπιστήμια - Ερευνητικά Κέντρα στον Ελλαδικό χώρο.

Η επεξεργασία της βαθμολογίας που δόθηκε σε κάθε ερευνητική πρόταση, από κάθε έναν από τους δύο αξιολογητές, έγινε με βάση τα ορισθέντα στον

Κανονισμό ΠΕΒΕ 3, 2010-2011. Συγκεκριμένα, για τις

ερευνητικές προτάσεις τύπου (α) η βαρύτητα (weighting) για κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης Β1, Β2, Β3, Β4 είναι αντίστοιχα 30%, 35%, 10% και 25%. Για τις ερευνητικές προτάσεις τύπου (β) η βαρύτητα (weighting) για

κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης Β1, Β2, Β3, Β4 είναι αντίστοιχα 20%, 45%, 10%, 25%. Τέλος, έγινε εξαγωγή του μέσου όρου της συνολικής βαθμολογίας που συγκεντρώθηκε από έκαστο αξιολογητή για κάθε πρόταση (δηλ.

βαρύτητα αξιολόγησης κάθε αξιολογητή 50%).

Βάσει λοιπόν της επεξεργασίας των στοιχείων που προέκυψαν από τις αξιολογήσεις, ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός των προτάσεων - 46 συνολικά - έλαβε εξαιρετική αξιολόγηση, καθώς ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους

ξεπέρασε το 8,5/10 ("άριστα").

Ωστόσο, η απαιτούμενη χρηματοδότηση για αυτές και μόνο τις προτάσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το ποσό που είχε προϋπολογιστεί στον ΕΛΚΕ. Με αυτό ως δεδομένο, στην τελευταία συνάντηση της Συγκλητικής

Επιτροπής του ΠΕΒΕ αποφασίσθηκε να χρηματοδοτηθούν και οι 46 προτάσεις που έλαβαν βαθμό άριστα, με περικοπή όμως του προϋπολογισμού τους.

Εντός του τρέχοντος μηνός θα αποσταλούν στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους οι σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με το εγκριθέν ποσό της χρηματοδότησης, καθώς και οι αξιολογήσεις για κάθε πρόταση (επισημαίνεται ότι

θα έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των αξιολογητών). Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε για τις προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν, οι συμβάσεις με τον ΕΛΚΕ να ολοκληρωθούν μέχρι 1η Μαρτίου 2011, με αποτέλεσμα

η υλοποίηση των έργων να ξεκινήσει από 01/03/2011 και να ολοκληρωθεί μέσα στο 12μηνο που θα ακολουθήσει. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε, επίσης, να λάβετε από τον εκπρόσωπο του κάθε Τμήματος στην Επιτροπή του ΠΕΒΕ.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ερευνητική κοινότητα του ΟΠΑ για τη μεγάλη συμμετοχή της στο ΠΕΒΕ και κυρίως, για τα εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έλαβαν.

Προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΒΕ 3 (2010-2011)