Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Σύστημα Ανίχνευσης Λογοκλοπής TURNITIN

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Σύστημα Ανίχνευσης Λογοκλοπής TURNITIN
Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017, 11:00-12:00
Βιβλιοθήκη, Τμήμα Περιοδικών
1ος όροφος κεντρικού κτηρίου, Πατησίων 76

ID: 
259