Εγγραφή επιτυχόντων χωρίς χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

id: 
2809

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Εγγραφή επιτυχόντων χωρίς χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Σύμφωνα με τo με αριθμ. πρωτ. 148413/Α5/14-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία, για την εγγραφή των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για εγγραφή.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]