Εγγραφές υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

id: 
2462

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2015

Εγγραφές υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 16/10/2015 μέχρι και 30/10/2015, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]