Εγγραφές εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών - Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους ακαδ. έτους 2016-17

id: 
2838

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016

Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών - Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από 6 έως 21 Οκτωβρίου 2016

Οι εισαγόμενοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών - Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 6 έως 21 Οκτωβρίου 2016, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00.

Μαζί με την αίτησή εγγραφής τους θα πρέπει να υποβάλλουν:

  • Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος και ότι δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο από Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος έχοντας εισαχθεί με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους.
  • Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην κάτωθι σχετική εγκύκλιο.

Εγκύκλιος εγγραφών εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών - Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018