Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 από 27/1/2016 έως 5/2/2016

id: 
2590

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016

Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 από 27/1/2016 έως 5/2/2016

Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.12.2015 (ΦΕΚ Α' 184/30.12.2015) θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 27/1/2016 μέχρι και 5/2/2016, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.

Όσοι εκ των ανωτέρω δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο Τμήμα όπου εισάγονται οφείλουν να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους στο Τμήμα στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί.

Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]