Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 από 24 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2014

id: 
1931

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 από 24 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2014

Οι εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 24/1/2014 μέχρι και 3/2/2014, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.

Οδηγίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ