Δραστηριότητα μουσικής

Η Δραστηριότητα Μουσικής εντάσσεται στις Πολιτιστικές Δραστηριότητες που διοργανώνονται από τη Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών απ'όπου και χρηματοδοτείται.

Στόχος της Δραστηριότητας Μουσικής αποτελεί η ενασχόληση των φοιτητών τόσο με την τέχνη της μουσικής όσο και με τη δημιουργική μάθηση (προσωπική και συλλογική) μουσικών οργάνων (βιολί, κρητική λύρα, κιθάρα, πιάνο κ.ά.). Βασικές αρχές λειτουργίας αποτελούν η προσωπική προσπάθεια, η ομαδικότητα και η συνεργατικότητα.

Η Δραστηριότητα Μουσικής πλαισιώνεται από μεγάλο αριθμό φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τη Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στις Εθνικές Επετείους του Πανεπιστημίου.


Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης:

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 76, Αθήνα 104 34
Website: lesxi.aueb.gr
Email: lesxi@aueb.gr

Τελευταία ενημέρωση: 07-01-2021