Διευκρίνιση για τη Διακήρυξη Nο 155/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών

id: 
2764

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο155/2016

Διευκρινίζουμε ότι, σε ότι αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης Νο155/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, στο Παράρτημα Α', Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών, Ομάδα Α' Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, το μέγιστο μέγεθος της υποστηριζόμενης κεντρικής μνήμης να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 32 GB.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ