Διεθνής ημερίδα στο πλαίσιο του έργου Large Shocks /Αριστεία II (Μεγάλα σοκ, δομικές αλλαγές και μακροοικονομικές σχέσεις) (23/6/15)

id: 
2388

International Workshop στο πλαίσιο του έργου

Large Shocks /Αριστεία II

(ΜΕΓΑΛΑ ΣΟΚ, ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟOIΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

23 Ιουνίου 2015

Radisson Blu Park Hotel Athens, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10, 106 82 Αθήνα, Ελλάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ηλίας Τζαβαλής

Το έργο Large Shock/Αριστεία ΙΙ υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα της ημερίδας, τους συμμετέχοντες και τα άρθρα αυτών παρακαλούμε πατήστε εδώ.