Διεθνής αναγνώριση για το πρόγραμμα και το επίπεδο σπουδών του MBA του ΟΠΑ

id: 
3027

Διεθνής αναγνώριση για το πρόγραμμα και το επίπεδο σπουδών του MBA του ΟΠΑ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης (accreditation) των διδασκόμενων μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA πλήρους και μερικής φοίτησης του ΟΠΑ από το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), ενός εκ των πλέον ιστορικών και αναγνωρίσιμων επαγγελματικών ινστιτούτων Ορκωτών Ελεγκτών παγκοσμίως. Για τα μαθήματα που παρέχεται αναγνώριση, οι απόφοιτοι του MBA απαλλάσσονται από τις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου του Ορκωτού Λογιστή (ACA – Chartered Accountant) από το ICAEW.

Το MBA του ΟΠΑ είχε υποβάλλει αίτηση για τέσσερα (4) μαθήματα, στα οποία με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, χορηγήθηκε αναγνώριση. Οι απόφοιτοι του MBA απαλλάσσονται από επαγγελματικές εξετάσεις στα εξής modules του ICAEW: Accounting, Business and Finance, Business Strategy και Management Information. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αντιστοίχιση και τα κριτήρια αναγνώρισης.

Subject Qualifiers and criteria
Accounting A pass mark of 6.0 GPA is required in all of the modules listed below: Financial Accounting
Business and Finance Overall degree award of 6.0 GPA or above
Business Strategy A pass mark of 6.0 GPA is required in all of the modules listed below: Business Policy and Strategy
Management Information A pass mark of 6.0 GPA is required in all of the modules listed below: Management Accounting

H αναγνώριση αυτή προσφέρει περαιτέρω ώθηση στις προσπάθειες του MBA για εξωστρέφεια, διεθνή ανταγωνιστικότητα και περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών προς όφελος των φοιτητών του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους συνδέσμους
https://apps.icaew.com/cpldirectory/, http://www.mba.aueb.gr και http://mba-parttime.aueb.gr.