Διατελέσαντες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου

Οι διατελέσαντες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου από το 1935 έως το 2020 είναι οι ακόλουθοι:

2015-2020
Πρύτανης: Εμμανουήλ Γιακουμάκης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Δημήτριος Μπουραντώνης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Σπυρίδων Σπύρου (31/12/2015 – 27/4/2016), Δημήτριος Γκρίτζαλης (28/4/2016 – 27/7/2017),
Γεώργιος Ξυλωμένος (28/7/2017 – 31/8/2020)
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας: Δημήτριος Γκρίτζαλης (28/7/2017 – 26/11/2019), Σάνδρα Κοέν (5/2/2020 – 31/8/2020)

2011-2015
Πρύτανης: Κωνσταντίνος Γάτσιος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Εμμανουήλ Γιακουμάκης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Γεώργιος Γιαγλής

2007-2011
Πρύτανης: Γρηγόριος Πραστάκος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Ιωάννης Κατσουλάκος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Ιωάννης Χαλικιάς

2004-2007
Πρύτανης: Γεώργιος Βενιέρης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Νάνσυ Παπαλεξανδρή
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Θεόδωρος Καλαμπούκης

2001-2004
Πρύτανης: Γεώργιος Βενιέρης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Νάνσυ Παπαλεξανδρή
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Θεόδωρος Καλαμπούκης

1998-2001
Πρύτανης: Ανδρέας Κιντής
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Γεώργιος Βενιέρης

1995-1998
Πρύτανης: Ανδρέας Κιντής
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Παναγιώτης Μηλιώτης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Ιωάννης Λεβεντάκης

1992-1995
Πρύτανης: Γεώργιος Χρήστου
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Νικόλαος Χριστοδουλάκης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Ιωάννης Λεβεντάκης

1989-1992
Πρύτανης: Ανδρέας Κιντής
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Παναγιώτης Μηλιώτης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Αθανάσιος Σκούρας

1988-1989
Πρύτανης: Δημήτριος Λαμπράκης (1/9/88-23/1/89), Ανδρέας Κιντής (24/1/89-31/8/89)
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Γεώργιος Κώττης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Μαρία Κωνσταντοπούλου

1984-1988
Πρύτανης: Θεόδωρος Λιανός (19/12/84-31/8/88)
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Ανδρέας Κιντής
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Γεώργιος Χρήστου

1/12/82-18/12/84
Πρύτανης: Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος

1/9/82-30/11/82
Πρύτανης: Δημήτριος Λαμπράκης

1981-1982
Πρύτανης: Δημοσθένης Κριμπάς

1980-1981
Πρύτανης: Θεόδωρος Γεωργακόπουλος

1979-1980
Πρύτανης: Γεώργιος Χιώτης

1978-1979
Πρύτανης: Αθανάσιος Σταθόπουλος

1977-1978
Πρύτανης: Εμμανουήλ Δρανδάκης

1976-1977
Πρύτανης: Αντώνιος Δανόπουλος

1975-1976
Πρύτανης: Πέτρος Στεριώτης

1974-1975
Πρύτανης: Γεώργιος Χαλκιόπουλος

1973-1974
Πρύτανης: Μάριος Μεϊμάρογλου

1970-1973
Πρύτανης: Ιωάννης Χρυσοκέρης

1969-1970
Πρύτανης: Πέτρος Στεριώτης

1968-1969
Πρύτανης: Στρ. Ανδρεάδης - Αντ. Δανόπουλος

1967-1968
Πρύτανης: Στρατής Ανδρεάδης

1966-1967
Πρύτανης: Πέτρος Στεριώτης

1965-1966
Πρύτανης: Μάριος Τσιμάρας - Στρ. Ανδρεάδης

1964-1965
Πρύτανης: Στρατής Ανδρεάδης

1963-1964
Πρύτανης: Σπυρίδων Καλογερόπουλος - Στρατής

1962-1963
Πρύτανης: Κυριάκος Σπηλιόπουλος

1961-1962
Πρύτανης: Γεώργιος Χαλκιόπουλος

1960-1961
Πρύτανης: Στρατής Ανδρεάδης

1959-1960
Πρύτανης: Τριαντάφυλλος Κεραμίδας

1958-1959
Πρύτανης: Δημήτρης Καλιτσουνάκης

1957-1958
Πρύτανης: Ανδρέας Νέζος

1956-1957
Πρύτανης: Στρατής Ανδρεάδης

1955-1956
Πρύτανης: Κυριάκος Σπηλιόπουλος

1954-1955
Πρύτανης: Σπυρίδων Καλογερόπουλος - Στρατής

1953-1954
Πρύτανης: Πίνδαρος Χριστοδουλόπουλος

1952-1953
Πρύτανης: Νικόλαος Φωτιάς

1951-1952
Πρύτανης: Δημήτριος Καλιτσουνάκης

1950-1951
Πρύτανης: Αριστοτέλης Σιδέρης

1949-1950
Πρύτανης: Κωνσταντίνος Ασκητόπουλος

1948-1949
Πρύτανης: Ανδρέας Νέζος

1947-1948
Πρύτανης: Ιούλιος Δαλιέτος

1946-1947
Πρύτανης: Τριαντάφυλλος Κεραμίδας

1945-1946
Πρύτανης: Δημήτριος Καλιτσουνάκης

1944-1945
Πρύτανης: Ηλίας Αναστασιάδης

1943-1944
Πρύτανης: Στρατής Ανδρεάδης

1942-1943
Πρύτανης: Τρ. Κεραμίδας - Ν. Φωτιάς - Αν. Νέζος

1940-1942
Πρύτανης: Ιούλιος Δαλιέτος

1939-1940
Πρύτανης: Σόλων Συρμόπουλος

1937-1939
Πρύτανης: Εμμανουήλ Εμμανουήλ

1935-1937
Πρύτανης: Αναστάσιος Σπουργίτης

Τελευταία ενημέρωση: 16-09-2020