ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 143/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΞ»