ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 135/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ»