ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 133/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για: Διαμόρφωση χώρων στο 2ο Υπόγειο του κτηρίου Δεριγνύ