Διακήρυξη Νο.122/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού "Οικοδομικές Εργασίες Αναμόρφωσης Αποθηκών Υπογείου"