Διακήρυξη Νο 166/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Οικοδομικές Εργασίες Ανακαίνισης Αιθουσών Διδασκαλίας Αμφιθεάτρων και Λοιπών Χώρων του Πανεπιστημίου»

Διακήρυξη Νο 166/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Οικοδομικές Εργασίες Ανακαίνισης Αιθουσών Διδασκαλίας Αμφιθεάτρων και Λοιπών Χώρων του Πανεπιστημίου»
Ημερομηνία διαγωνισμού: 06/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 05/07/2017, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
292

Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2017