Διακήρυξη Νο 157/2016 - Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για "Οικοδομικές Εργασίες σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"