Διακήρυξη Νο 153/2016 Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πρωτότυπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ