Διακήρυξη Νο 151/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ