Διακήρυξη Νο 148/2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για: «Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»