Διακήρυξη Νο 1/2016 Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών