Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής Έργου: «Ανακατασκευή Διατηρητέου Κτιρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων»

id: 
2552

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής Έργου: «Ανακατασκευή Διατηρητέου Κτιρίου επί των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυροματαίων»