Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στην Τιμολόγηση»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στην Τιμολόγηση»

(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001273483)

 

 • ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 328/8-4-2016 τεύχος Γ'
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 27-07-2016
 • Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 3η/29-11-2016
 • Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 4η/14-12-2016

 

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής 
για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στην Τιμολόγηση»

Α. Τακτικά Μέλη:
Α1. Εσωτερικά μέλη προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 

 1. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 148/27-6-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Stathakopoulos_CV.pdf
 2. ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 1111/17-11-2010 τ.Τρίτο
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Mpaltas_CV.pdf
 3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, ΦΕΚ διορισμού: 290/5-5-2011 τ. Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Dimitriadis_CV.pdf
 4. ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Διοικητική των Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 140/27-6-2002 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1195.pdf

 

Α2. Εξωτερικά μέλη προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 

 1. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 734/15-7-2014 τ. Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1034&tmima=2&categorymenu=2
 2. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 458/τ.Γ?/4-12-2006
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://www.unipi.gr/unipi/el/component/k2/item/2088.html.

 

Α3. Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 

 1. ΤΖΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (TZOKAS NIKOLAOS), Καθηγητής
  Faculty of Business, University of Plymouth
  Ειδικό Πεδίο Αξιολόγησης: #1 ΕΟΔ: Marketing, #2 ΕΟΔ: Διοίκηση
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  https://www.plymouth.ac.uk/staff/nikolaos-tzokas

 

Β. Αναπληρωματικά Μέλη:
Β1. Εσωτερικών μελών προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 

 1. 1. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχολογία του Καταναλωτή, ΦΕΚ διορισμού: 1420/6-12-2013 τ.Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Kokkinaki_CV.pdf
 2. 2. ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης, ΦΕΚ διορισμού: 602/12-5-2014 Τ. Τρίτο
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://www.mbc.aueb.gr/index.php/el/mdep/174-Skarmeas
 3. 3. ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ με έμφαση στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή, ΦΕΚ διορισμού: 9/15-1-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1200.pdf
 4. 4. ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Ψηφιακά Μέσα και Προσωποποιημένες Υπηρεσίες, ΦΕΚ Διορισμού: 602/12-5-2014 τ. Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1235

 

Β2. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 

 1. 1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ, ΦΕΚ δορισμού: 883/27-8-2012 τ. Γ΄
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Publications&file=index&id=40&tmima=2&categorymenu=2
 2. 2. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας,Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Μάρκετινγκ - Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ, ΦΕΚ διορισμού: 452/4-12-2006 τ. Γ΄
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=106&tmima=6&categorymenu=2

 

Β3. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από ομοταγή πανεπιστήμια της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 

 

 1. 1. ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ (CHRYSOCHOU POLYMEROS), Αναπληρωτής Καθηγητής
  Department of Marketing and Statistics & Department of Business Administration, Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus University
  Ειδικό Πεδίο Αξιολόγησης: #1 ΕΟΔ: Marketing
  Βιογραφικό σημείωμα: 
  http://pure.au.dk/portal/en/persons/polymeros-chrysochou(b03f5f1a-2d01-4518-a05b-6c3737f3bd5e).html
ID: 
48