Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : 922/28-9-2016, Τεύχος Γ’
 • Ημερομηνία λήξης υποβολών αιτήσεων: 7-12-2016
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων και κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ» (κατά αλφαβητική σειρά):
 1. Αγοράκη Μαρία – Ελένη (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26848)
 2. Βασιλείου Ευάγγελος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26907)
 3. Δαπόντας Δημήτριος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26122)
 4. Δενδραμής Ιωάννης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 25419)
 5. Δημακοπούλου Ανδριάνα (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 25444)
 6. Δόσης Αναστάσιος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 24496)
 7. Ζερβούδη Ευανθία (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26423)
 8. Ιωσηφίδη Μαρία (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26886)
 9. Καλαϊτζόγλου Ιορδάνης- Άγγελος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 25283)
 10. Καλανδράνης Χρήστος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26892)
 11. Καρουζάκης Νικόλαος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 22384)
 12. Καρταλά Ξανθή – Ισιδώρα (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26576)
 13. Κυριαζόπουλος Γεώργιος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26059)
 14. Κωνσταντινίδη Ειρήνη (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 22914)
 15. Λουκέρης Νικόλαος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26610)
 16. Μαμανής Γεώργιος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 22101)
 17. Μπαλάφας Νικόλαος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26918)
 18. Μπαμπαλός Βασίλειος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26893)
 19. Μπαμπινάς Γεώργιος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26417)
 20. Νικολάου Κλεοπάτρα (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 24492)
 21. Ξυδώνας Παναγιώτης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 25632)
 22. Οικονόμου Φωτεινή (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 25328)
 23. Πάλλης Χρήστος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 24231)
 24. Παπανικολάου Νικόλαος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26676)
 25. Τάντος Στέφανος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 24969)
 26. Τσάκαλος Ιωάννης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 25606)
 27. Τσουκνιδής Δημήτρης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 25359)
 28. Φίλης Γεώργιος (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 26665)

  

 • Απέσυραν την αίτηση υποψηφιότητάς τους οι παρακάτω:
 • Ιωσηφίδη Μαρία (Ημερομηνία Απόσυρσης 28-04-2017)
 • Καλλανδράνης Χρήστος (Ημερομηνία Απόσυρσης 24-04-2017)
 • Δενδραμής Ιωάννης (Ημερομηνία Απόσυρσης 03-05-2017)
 • Μπαμπαλός Βασίλειος (Ημερομηνία Απόσυρσης 15-05-2017)

 

 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής:  3η Συνεδρίαση /2016-17/09-12-2016
   
 • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τον ορισμό Προέδρου και Γραμματέα του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής που ορίστηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (3ηΣυνεδρίαση /2016-17/09-12-2016): 4η Συνεδρίαση/19-12-2016
  
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 

Τακτικά μέλη 
 1. Καβουσανός Εμ., Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 2. Σπύρου Σ., Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 3. Δράκος Κ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 4. Επίσκοπος Αθ. Αν. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 5. Τσεκρέκος Αν., Επίκ. Καθηγητής με μονιμότητα Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 6. Συριόπουλος Θ., Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Παν/μιο Αιγαίου
 7. Τζαβαλής Η., Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, ΟΠΑ
 8. Koutmos G., Καθηγητής Fairfield University Ηνωμένες Πολιτείες
 9. Μαλλιαρόπουλος Δ., Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Σχολή Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής, ΠΑ.ΠΕΙ
 10. Διακογιάννης Γ., Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Σχολή Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής, ΠΑ.ΠΕΙ
 11. Mamatzakis Em. Καθηγητής University of Sussex, Business, Management and Economics School

 

Αναπληρωματικά μέλη  
 1. Λελεδάκης Γ., Μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 2. Χαλαμανδάρης Γ., Μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 3. Haliassos M., Καθηγητής Goethe University, Frankfurt Γερμανία
 4. Karanasos M., Καθηγητής Brunel University, Ηνωμένο Βασίλειο  
 5. Χαρδούβελης Γ., Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Σχολή Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής, ΠΑ.ΠΕΙ
 6. Koveos P., Καθηγητής Syracuse University, ΗΠΑ
 7. Σουμπενιώτης Δ., Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
 8. Φιλιππόπουλος Απ., Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, ΟΠΑ
 9. Ioannidis Chr., Καθηγητής University of Bath, Ηνωμένο Βασίλειο
 10. Hatgioannides J., Καθηγητής Cass Business School, City University of London, Ηνωμένο Βασίλειο
 11. Zenios S., Καθηγητής University of Cyprus, Κύπρος
   
 • Ημερομηνία Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής: 1η Συνεδρίασή στις 22-03-2017
   
 • Ημερομηνία Κοινής Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης και Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής για τη διενέργεια εκλογής: 18-05-2017 

 

 • Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» είναι:

 

          ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ : ΔΕΚΑ (10)
          ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ κας. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗΣ: ΕΞΙ (6)
          ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΟΥΚΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ: ΤΕΣΣΕΡΑ (4)

 
 
          Ονοματεπώνυμο Εκλεγέντος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
  
 
 
 

ID: 
254